Chính sách giải quyết khiếu nại

Mart24h luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của khách hàng về bất kết vấn đề gì liên quan đến chất lượng sản phẩm hoặc thái độ phục vụ của nhân viên.

Quy trình khiếu nại thực hiện như sau :

– Bước 1: Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp đến hotline 0984 844 156 ( CEO Mr Nguyễn Văn Phòng )   Hoặc email đến địa chỉ Ceo@mart24h.com.vn

– Bước 2: Bộ phận CSKH sẽ tiếp nhận và hỗ trợ khách hàng chậm nhất là 24h

– Bước 3: Khách hàng cung cấp bằng chứng về khiếu nại

– Bước 4:  Hai bên thống nhất phương án giải quyết

Mart24h tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của khách hàng.  Chúng tôi luôn lấy sự hài lòng của khác hàng làm thước đo thành công. Mọi thắc mắc khiếu nại của khách hàng đều được giải quyết đến khi khách hàng hài lòng !